Wpust uliczny

wpust_uliczny

  • Wytrzymałość na obciążenia badawcze:250 kN
  • Wpusty dostępne w wersji z uchylnym rusztem
  • Możliwość zamontowania osadnika (kosz)

Zastosowanie:

Klasa C – Dotyczy tylko zwieńczeń wpustów ściekowych usytuowanych przy krawężnikach; w obszarze mierzonym od ściany krawężnika może sięgać w tor ruchu maksimum 0,5 m, i w drogę dla pieszych maksimum 0,2 m.

wpust_uliczny2

  • Wytrzymałość na obciążenia badawcze: 400 kN
  • Możliwość zamontowania osadnika(kosza)

Zastosowanie:

Klasa D – Jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych

wpust_uliczny3

Stosowanie osadników do wyłapywania zanieczyszczeń w znaczącym stopniu ułatwia i obniża koszty prac i obsługi instalacji ściekowej.