Drenaż

Oferujemy Państwu systemy drenarskie z PVC oraz PP znajdujące zastosowanie do odwodnienia terenów, zabezpieczenia przed napływem wody we wszystkich dziedzinach budownictwa lądowego i wodnego w różnorodnych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych.

drenaz

Materiał PVC i polipropylen PP-b
Średnice rur drenarska z PVC bez otuliny 50, 80, 110, 125, 160, 200
Średnice rur korugowana z PVC bez otuliny 50, 80, 110
Średnice rur z PVC z filtrem z PP biały 50, 80, 110
Średnice rur z PVC z filtrem z PP czarny 50, 80, 100, 125, 160

System kształtek montażowych posiada w swej  ofercie  trójniki proste (90°) i kątowe (45°), złączki, kolana i redukcje w pełnym wymiarze średnic. Kształtki i rury łączone są ze sobą specjalnymi zatrzaskami. Tego typu połączenia są łatwe i szybkie w montażu.