Właz kanałowy

włazy

  • Produkowane z korpusem:H50
  • Produkowane w klasie:A15
  • Włazy dostępne w dwóch wersjach: kwadratowy i okrągły

Zastosowanie:

Włazy kanałowe- klasy A15 stosowane są wyłącznie na powierzchniach przeznaczonych dla ruchu pieszych i rowerzystów.

włazyw

  • Produkowane z korpusami: H50, H115, H140
  • Produkowane w klasach: B125, C250, D400

Zastosowanie:

  • Klasa B – Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych;
  • Klasa C – Dotyczy tylko zwieńczeń wpustów ściekowych usytuowanych przy krawężnikach; w obszarze mierzonym od ściany krawężnika maże sięgać w tor ruchu maksimum 0,5 m i w drogę dla pieszych maksimum 0,2 m;
  • Klasa D – Jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.