Elektroopory

W kształtkach elektrooporowych typu mufowego (mufy, zaślepki, redukcje, kolana, trójniki) średnica wewnętrzna jest niewiele większa od średnicy nominalnej rury, co umożliwia wsunięcie jej do kształtki na określoną głębokość. Kształtki te posiadają dwie strefy grzania ze zwojami drutu oporowego, stanowiące jeden obwód elektryczny. Obie strefy grzania otoczone są strefami zimnymi, które ograniczają wypływ stopionego polietylenu poza obszar zgrzewu.
W kształtkach elektrooporowych typu siodłowego (trójnik siodłowy z nawiertką, odgałęzienie siodłowe) występuje jedna strefa grzania okalająca otwór nawiercania.

 elektroopory kolano_elektrooporowe_45

               kolano_elektrooporowe_90 kolano_elektrooporowe_45

 trójnik_elektrooporow_równoprzelotowy

trójnik_elektrooporowy_redukcyjny

odgałęzienie_siodłowe