Instalplast

kanalizacja_zew1_ekomaSurowcem do produkcji rur i kształtek kanalizacji zewnętrznej jest niezmiękczony polichlorek winylu PVC-U. Jest to materiał o dużej wytrzymałości i udarności. Rury i kształtki z PVC-U są odporne na działanie substancji chemicznych.

 

Materiał polichlorek winylu PVC-U
Średnice 110, 160, 200, 250, 315, 400, 500 (SN4 i SN8)
z rdzeniem spienionym SN2,SN4,SN8
110(SN8), 160, 200, 250, 315, 400, 500 lite SN4 i SN8
Długości rur 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0
w zależności od średnicy – z rdzeniem spienionym
0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 6.0 w zależności od średnicy – lite
Sposób łączenia Kielichowy
Klasy sztywności SN 2, SN4, SN8

Uzupełnieniem oferty rur jest szeroki wachlarz asortymentowy kształtek połączeniowych (kolana, trójniki, redukcje, korki, itp) oraz studni kanalizacyjnych.
Tak szeroka oferta pozwala na przeprowadzenie sprawnego montażu wykonywanej sieci kanalizacyjnej. System jest przy tym lekki, wytrzymały, szczelny i zapewnia wieloletnią bezawaryjną eksploatację.

Studnie kanalizacyjne

Poszczególne elementy studni są wykonane z polipropylenu (PP) lub z polichlorku winylu (PVC-U) metodą wtrysku lub wytłaczania. Surowcem do produkcji studzienek jest kopolimer polipropylenu (PP) przeznaczony do formowania wtryskowego.

Rury trzonowe z PP wykonane są metodą wytłaczania. Mogą być jednościenne DN/ID 315 (SN2) lub dwuścienne DN/ID 400 (SN 4, SN 8) w zależności od projektu uwzględniającego wymagania wytrzymałościowe. Rury mają zewnętrzną ściankę karbowaną.

W zależności od średnicy rury wznoszącej oraz średnic przewodów podłączeniowych, w ofercie firmy znajdują się następujące typy studni kanalizacyjnych przelotowych
i zbiorczych wykonane z PP:
DN 315/160,
DN 315/200,
DN 400/160,
DN 400/200.
kineta_zbiorcza kineta_zbiorcza2
kineta zbiorcza

kineta_przelotowa2 kineta_przelotowa
kineta przelotowa

Studnie DN/ID 315
————————-

Konstrukcję studni DN/ID 315 tworzą następujące elementy:studnie_dn_id_315

◊ kineta przelotowa lub zbiorcza (z uszczelkami w komplecie), dla przewodów kanalizacyjnych o średnicach zewnętrznych 160 i 200 mm,

◊ rura trzonowa korugowana jednościenna DN/ID 315 w klasie sztywności obwodowej SN 2, dostępna w odcinkach 1; 2; 3 i 6 m,

◊ teleskop studzienki z włazem żeliwnym ( klasy A15, B125 lub D400) w postaci pełnej  pokrywy lub wpustu,

◊ pierścień uszczelniający rurę trzonową z teleskopem,

◊ stożek betonowy klasy (B125) dla rury DN/ID 315,

◊ pokrywa betonowa (klasy A15) lub właz żeliwny (klasy B125)

STUDNIE DN/ID 400 (TYP 425 RK)
————————-

studnie_dn_id_400W przypadku studni DN/ID 400 ich części składowe to:

◊ kineta przelotowa lub zbiorcza (z uszczelkami w komplecie), dla przewodów kanalizacyjnych o średnicach zewnętrznych 160 i 200 mm,

◊ rura trzonowa korugowana dwuścienna DN/ID 400
(SN 4 lub SN 8), dostępna w odcinkach 3 lub 6 m,

◊ łącznik teleskopowy DN 400/315 jako element redukcyjny między rurą trzonową i teleskopem,

◊ teleskop studzienki z włazem żeliwnym ( klasy A15, B125 lub D400), w postaci pełnej pokrywy lub wpustu,

◊ stożek betonowy klasy (B125) dla rury DN/ID 400,

◊ pokrywa betonowa (klasy A15) lub właz żeliwny (klasy B125).

Przepusty – System kanalizacji zewnętrznej z PP o ściance strukturalnej- INCOR SN8, SN12

W skład systemu kanalizacji grawitacyjnej InCor ®incor3
wchodzą rury i kształtki o średnicach wewnętrznych DN/ID
160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 i 1000mm.

 

Rury produkowane są w odcinkach o długościach roboczych 3 lub 6 metrów w klasie sztywności obwodowej SN 8, SN12. Połączenia rur dokonuje się poprzez kielichy „online” wykonane na rurach w toku produkcji, bądź za pomocą kształtek.

Występuje cały zakres kształtek połączeniowych takich jak:

kolana, trójniki, mufy połączeniowe, redukcje, korki, złączki umożliwiające połączenie z rurami gładkościennymi.